Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Bezhotovostní platební styk

tento styk probíhá na základě písemného převodu peněz z účtu na účet
Při otevření účtu musí klient banky vyplnit tzv. PODPISOVÝ VZOR. V podpisovém vzoru jsou uvedena jména a vzorové podpisy osoby, které mohou disponovat s peněžními prostředky na účtu. Banka vzor používá při ověřování pravosti podpisů na dokladech předkládaných klientem.
používají se tyto doklady: Příkaz k zúčtování, Šek k zúčtování, Platební karta

2.1a úhradová forma placení
– v této formě vystavuje plátce 3 druhy příkazů k úhradě:
- jednotlivý příkaz k úhradě – slouží jednak k úhradě, ale i k inkasu. Plátce ho používá v případě, že má uhradit závazek (jeden) ke konkrétnímu termínu splatnosti. Vyplněný příkaz zasílá plátce své bance (min. 4 dny) a banka převede prostředky v den splatnosti příkazu z účtu plátce na účet příjemce.
- hromadný příkaz k úhradě – používá plátce v případě, že ke stejnému (jednomu) datu má uhradit více závazků. Celková cena je vyznačena zvlášť.
- trvalý příkaz k úhradě – používá se v případě, že plátce pravidelně platí určitou částku ze svého účtu na účet konkrétního příjemce.

Žádné komentáře:

Okomentovat