Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Degrese NFix:

- NFix se při změnách objemu výroby rozpočítávají vždy na jiný počet jednotek.
- Při rostoucím objemu výroby podíl NFix na 1 jednotku klesá = efekt z degrese NFix.
- Naopak při klesajícím objemu výroby podíl NFix na 1 jednotku roste = efekt z progrese NFix.
Pozitivní tendencí pro firmu je efekt z degrese NFix, protože vede v konečném dopadu ke snižování Nj a tím ke zlevňování výroby.

Relativní úspora NFix:
K této úspoře dochází při zvyšování objevu výroby, kdy celkové NFix jsou sice stejné (nedochází k absolutní úspoře NFix), ale náklady fixní na jednotku Nfix klesají. Dochází tedy pouze k relativní úspoře nákladů fixních na jednotku.

U = Fix. Ná * (k – 1)

U – relativní úspora v Kč
Fix. Ná – fixní náklady v Kč
K – koeficient růstu objemu výroby v ks

Žádné komentáře:

Okomentovat