Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Manažerské funkce I.

(Plánování včetně anylýzy SWOT, organizování, rozhodování)

Plánování
- je proces stanovení cílů řízené činnosti a vhodných cest a prostředků k jejich dosažení ve stanoveném čase.

Postup tvorby plánu:
1) Stanovení cílů
2) Vymezení cesty jejich dosažení (varianty)
3) Jednu variantu zvolím = to je plán.

Plány můžeme členit z řady hledisek. Nejčastější je členění dle času:
 Strategické plány (dlouhodobé) 5 a více let
 Taktické plány (střednědobé) do 4 let
 Operativní plány (krátkodobé) 1-2 roky

Stanovení cílů firmy by se mohlo jevit jako snadná a průhledná záležitost, opak je však pravdou. Ve firmě existují rozličné zájmy rozličných skupin, ať již interních nebo externích. Střet zájmů je prakticky zákonitý a patří k umění managementu, tyto rozličné zájmy skloubit natolik, aby napomohli rozvoji firmy a jejímu rozkvětu.

Žádné komentáře:

Okomentovat