Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Management firmy

(osobnost manažera a vývoj managementu v jednotlivých školách)

Slovo Management je převzato z angličtiny a je odvozeno od slůvka manage, tedy řídit, zvládnout, dokázat.
Odborníci tvrdí, že správně řídit se dá z 30% naučit a zbývajících 70 % je individuální umění každého jednotlivého managera.

Definice managementu a manažera
Management
a)je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci užívají k zvládnutí specifických činností, jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace.
b)je účelné působení řídícího systému na systém řízený. Tak aby z variant jeho chování byla vybrána ta, která vede k stanovenému cíli.
c)z hlediska formy hmoty je cílevědomé ovlivňování lidské činnosti za účelem dosažení cílů na základě nadřízenosti a podřízenosti.
Manažer – je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek, včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění. Využívá při tom kolektiv spoluúčastníků.

Žádné komentáře:

Okomentovat