Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Druhá etapa

Firma již našla své místo na trhu, vyrábí širší sortiment výrobků. Stále je výhodná funkcionální organizační struktura, ovšem se silnějšími integračními vazbami.

3) Třetí etapa
Je etapou diversifikace výrobního programu. Firma rozšiřuje své podnikatelské aktivity i do zcela nových oborů. Pro tuto etapu jsou výhodné organizační struktury výrobkové (divizionální) a popřípadě maticové – řízení je již velmi složité, většinou dochází k decentralizaci a vrcholový management provádí kontrolu a finanční řízení společnosti

Rozhodování
Patří k jádru řízení, zahrnuje fáze činnosti od objevení problému až po vyřčení rozhodnutí

Předpoklady pro řádný průběh rozhodování
1. subjekt musí být schopný provést rozhodnutí
2. musí být znám cíl, kam rozhodnutí směřuje
3. musí být známa kritéria podle nichž se provede vyhodnocení a stanoví se optymální řešení

Žádné komentáře:

Okomentovat