Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Typickým příkladem těchto struktur je struktura maticová.

4) Hledisko míry centralizace
centralizované
Pravomoci a odpovědnosti jsou soustředěny centrálně v rukou omezeného okruhu vedoucích, kteří rozhodují všechna důležitá a často i nedůležitá řídící rozhodnutí.
decentralizované
Pravomoci a odpovědnosti jsou delegovány (soustředěny) na výrazně větší okruh vedoucích a vrcholové vedení přebírá před. funkci kontrolní a koordinační.

5) Hledisko počtu řídících úrovní
ploché struktury
Každý vedoucí má hodně podřízených, proto je v organizaci málo řídících úrovní a organizační schéma má podobu široké a ploché pyramidy.
úzké struktury
Pokud má každý vedoucí málo podřízených, má organizační struktura stejném počtu pracovníků jako struktura předchozí podobu úzké a vysoké pyramidy. Pro organizaci je to nevýhodné, protože se tak prodlužují komunikační kanály, kterými dostávají řídící informace nejnižší podřízení od vrcholového vedení. Taková organizační struktura má mnoho řídících úrovní.

Žádné komentáře:

Okomentovat