Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pro analýzu vlivu okolí na podnik ...

Pro analýzu vlivu okolí na podnik i pro analýzu vnitřních podnik. Pozice existuje mnoho metod. Jedna z nejúspěšnějších je tzv. SWOT.
1. S – Strengths = silné stránky firmy
2. W – Weaknesses = slabé stránky firmy vnitřní faktory
3. O – Oportunities = příležitosti
4. T – Threats = nebezpečí vnější faktory

Interní faktory
Vnitřní

vnější
Externí faktory S
Podnikatelské řízení Dostatek zajiš. Zdrojů Technická úroveň (zař.) Kvalifikovaná prac. Síla W
Nižší kvalita prac. Síly, Nízká kvalita výrobků, Špatná pověst, špatné jm. Neuplatnění na trhu

Žádné komentáře:

Okomentovat