Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) TERMÍNOVANÉ VKLADY

Jde o finanční prostředky, které klient banky ukládá na tzv. termínovaných účtech a zároveň se zavazuje, že nebude po určitou dobu s těmito prostředky disponovat. Vysoké úrokové sazby.

- Jde o vklady od 1 měsíce až na dobu několika let.
A) Termínovaný vklad s pevným termínem splatnosti
- Jde o uložené prostředky na pevně sjednanou dobu, tzn. je určen přesně termín, kdy může opět klient s těmito prostředky disponovat.
B) S výpovědní lhůtou
- Klient ukládá své prostředky na dobu neurčitou s tím, že bance před započetím výpovědní lhůty oznámí, kdy bude chtít s prostředky disponovat.

 Protože jde o stabilní zdroj pro banku, mají termínované vklady poměrně vysoké úrokové sazby.
 Úroková sazba je ovlivněna: výškou vkladu
: délkou termínu splatnosti
: délkou výpovědní lhůty
 Banky umožňují klientovi disponovat s jeho prostředky i před termínem splatnosti či před uplynutím výpovědní lhůty. Každá banka při předčasném výběhu požaduje SANKCE – Jde o určité procento z dříve vybírané částky.

Žádné komentáře:

Okomentovat