Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Manažerské funkce:

- jsou typické úlohy, které vedoucí pracovníci řeší v procesu své řídící práce. Plnění poslání managementu je nejlépe zajištěno vzájemným souladem těchto funkcí:
- Těmto funkcím říkáme sekvenční funkce ( to proto, že by měly být vykonávány v uvedené posloupnosti)
a) plánování
Manager stanovuje cíle a zároveň postupy k jejich dosažení.
b) organizování
pro určitou práci je potřeba většinou více lidí k tomuto účelu manažer zajišťuje sdružování rolí lidí do vhodných pracovních skupin, firemních útvarů, vymezuje jejich vztahy a tím vzniká tzv. organizační struktura
c) výběr a rozmisťování pracovníků
d) vedení lidí
Manager řídí spolupráci a nepřímo, či přímo usměrňuje tak, aby lidé plnili úkoly.
e) kontrola
Ta hodnotí kvalitu a kvantitu průběžných a konečných výsledků a vyvodí příslušné závěry.

Žádné komentáře:

Okomentovat