Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. na vkladní knížce

Vkladní knížku obdrží občan po provedení první úložky, zapisují se do ní vklady, výběry a připisují se úroky
Existují dva druhy knížek
A. VK s výpovědní lhůtou – čím delší je výpovědní lhůta tím jde o jistější zdroj banky = vyšší úrok pro občana
Pokud občan nedodrží výpovědní lhůtu své prostředky může vybrat, ale finančně na tom ztrácí.
B. bez výpovědní lhůty
 VK na jméno – prokázat totožnost
 VK na majitele – majitel – osoba vlastnící knížku
C. výherní VK – místo úroku jsou výhry, prémie
D. úročené vklady s bonusem – spoříme s výhledem na určitou dobu a po této době obdržíme nějakou prémii, bonus

Ukládání vkladů
1. v hotovosti u přepážky
2. převod z účtu
3. u zaměstnavatele, srážka ze mzdy

Žádné komentáře:

Okomentovat