Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Historické přístupy k tvorbě strategie

a) do konce 60. let – se využívaly metody dlouhodobého plánování s horizontem 10 – 15 let. Bylo o období poválečného rozvoje, kdy většina ekonomik se dlouhodobě ekonomicky rozvíjela a hospodářské krize byly ojedinělým jevem. (budoucnost se stanovovala na základě znalosti minulého a současného vývoje, a to především statickými metodami).
b) 70. léta – toto období je nazýváno „věkem diskontinuit“, a to především díky ropným šokům, kdy prudké zdražení ropy doslova otřásalo světovou ekonomikou. Je pochopitelné, že při takových drastických ekonom. změnách se dlouhodobé plánování stalo nepoužitelným a od dl. plánů se odstupuje. Přesto se v tomto období stále věřilo, že cíle organizace jsou dlouhodobé a poměrně stabilní.
c) 80. a 90. léta – v managementu se nyní klade důraz na adaptabilitu firem na rychle se měnící podmínky. Strategické plánování se proto zkracuje na 1 – 2 inovační cykly typů výrobků (což v automobilovém prům. je asi 2 roky, v energetice asi 5 let).

Organizování
- Dalův systém – OSCAR. Posláním organizování je zajistit dosažení stanovených cílů pomocí procesů specializace a návazné a nezbytné koordinace prací a lidí. vymezení pravomoci a zodpovědnosti (oboje dohromady nazýváme kompetence) lidí ve firmě zajišťuje řád, disciplínu a ekonomický způsob realizace činností. Proces organizování se skládá z kroků:

Žádné komentáře:

Okomentovat