Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Využití licencí, průmyslových práv. neprovádějí výzkum.

4. WT Zůstatková
Firmy, které zaplňují díry v trhu. Zpočívá v přiživování. Pokud zlepšují své výrobky tak pouze imitaci, udržují si nízké náklady. Neprovádějí výzkum.

- Je analýza zejména vnějších vlivů (které stojí mimo firmu): A) mikroprostředí (partneři, zákazníci, konkurence, veřejnost)
- B) makroprostředí (ekonomické, demografické, přírodní, technologické, politické, kulturní).

Tato analýza se snaží podchytit všechny rozhodující vlivy, které vytvářejí podmínky pro podnikání. Vlivy působí na organizaci z vnějšku - hospodářská politika vlády a její vliv na ekonomické okolí firmy, legislativa, demografické změny, změny v technice a technologii, konkurence,… Nebo jsou součástí jeho vnitřního prostředí (vybavenost, počet a kvalita pracovníků, …)
Po uskutečnění analýzy všech uvedených faktorů se možné vyhodnotit proměnné, které pravděpodobně mohu mít v příslušném plánovacím období rozhodující vliv na činnost organizace a její výkonnost. Vyhodnocení se provádí ve dvou oblastech:

Žádné komentáře:

Okomentovat