Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

 LÚ na zboží

– klient, který chce získat úvěr uskladní své zastavené zboží u jiné firmy nebo ve veřejném skladišti a jako doklad po uskladnění zboží získává jeden díl skladního listu VARANT. Tento varant je uložen v bance jako záruka na místo zboží. Jakmile dlužník splatí svůj úvěr banka mu varant vydává a on po předložení ve veřejném skladišti získává své zboží zpět.
 LÚ na pohledávky – dlužník, který požádal banku o úvěr zastavuje bance své pohledávky, které má vůči svým dlužníkům, tzn. že bance předkládá kopii veškerých faktur vydaných, tzn. že banka má přehled o všech pohledávkách dlužníka a v případě, že nebude řádně splácet úvěr nebudou mu faktury uhrazovány na jeho účet, ale na účet banky.
 LÚ na drahé kovy
 LÚ na autorská práva
 LÚ na životní pojistku

(e) Malé osobní úvěry – jde o úvěry poskytované fyzickým osobám v různých podobách:
 peníze v hotovosti
 banka za klienta uhradí jeho platební závazek
 banka fyzické osobě vystaví šek k zúčtování
 poskytne kontokorentní úvěr

Žádné komentáře:

Okomentovat