Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vztah mezních nákladů a PCN

• Křivka mezních nákladů protíná křivku prům. celkových nákladů v jejím nejnižším bodě.
• Jestliže jsou mezní náklady pod průměrnými celkovými náklady, pak stojí poslední výrobek méně než průměr všech dříve vyráběných výrobků.
• Průměrné náklady jsou nižší než staré = průměrné náklady klesají, tím klesají mezní náklady.

Haléřový ukazatel
Vyjadřuje výšku nákladů v Kč připadající na 1 Kč produkce. Čím je hodnota nižší tím je výroba hospodárnější.

h = celk. Ná : produkce (Kč)

Závěr:
- Výsledek by měl vycházet vždy v haléřích, protože na 1,-- korunu produkce by měly být vynaloženy náklady v haléřové výši.
- Čím menší je hodnota tohoto ukazatele, tím je výroba hospodárnější a firma může dosahovat vyšších zisků.

Žádné komentáře:

Okomentovat