Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

c) Ziskové obligace

– úrok je závislý na zisku, který dosáhne emitent, na rozdíl od akcie se majitel obligace nestává spoluvlastníkem.
d) Neúročené obligace -Vydavatel prodává obligaci za nižší cenu než je cena nominální. Rozdíl mezi kupní a nominální cenou je výnos kupujícího, který výnos obdrží jednorázově při splacení nominální hodnoty obligace.
e) Prémiové obligace – mají nižší úrokovou míru, ale emitent se zavazuje k vyplácení prémie v závislosti na lhůtě splatnosti nebo může být prémie slosovatelná.
f) Indexované obligace – vydavatel se zavazuje, že bude zvyšovat nominální hodnotu obligace podle míry inflace.

(a) Půjčka na úvěrový úpis – jde o půjčku, která vzniká uzavřením úvěrové smlouvy a podepsáním úvěrové listiny dlužníkem. Tyto půjčky se poskytují:

1. Účelově – úvěr na zásoby – podnikatel se zásobuje sezónně
- úvěr na pohledávky ze odběrateli do lhůty splatnosti – podnikatel, který má velké pohledávky a potřebuje peníze dříve než budou tyto pohledávky splatné, může dostat od banky úvěr.
- úvěr na investice – na nákup strojů, na pořízení NDM, na nákup nemovitostí
2. Neúčelově – jde o poskytnutí úvěru, který může být poskytnut na jakýkoliv účel

Žádné komentáře:

Okomentovat