Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

šek k zúčtování

– tento šek slouží pouze pro bezhotovostní převod fin. prostředků z účtu na účet. Tento šek musí mít na lícní straně doložku „Jen k zúčtování.“ Tímto šekem můžeme platit za zboží či služby.

Náležitosti šeku: - upravuje zákon směnečný a šekový
označení, že jde o šek
bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu peněz
jméno toho, kdo má platit (šekovníka)
místo, kde má být placeno
datum a místo vystavení šeku
podpis výstavce šeku

Splatnost šeku
šek je splatný při předložení „na viděnou.“ Šek je nutno předložit k proplacení v témž státě do 8 dnů ode dne vystavení. Splatnost šeku vystaveného v různých zemích stejného světadílu je 20 dnů. Splatnost šeku vystaveného v jiném světadílu je 70 dnů.

Žádné komentáře:

Okomentovat