Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.1b inkasní forma placení

– příjemce peněz zasílá bance příkaz, aby z účtu plátce převedla fin. obnos na účet příjemce.
Inkaso je možné v těchto případech:
je-li inkasní způsob placení stanoven právním předpisem,
dohodne-li se na tom plátce se svou bankou, nebo
dochází-li k vyrovnání platby v provedení šekem nebo platební kartou.

Existují 3 druhy příkazů k inkasu:
jednotlivý příkaz k inkasu
hromadný příkaz k inkasu – posílá bance příjemce peněz v případě, že ke stejnému datu má banka inkasovat z různých účtů plátců fin. částky ve prospěch účtu příjemce
- trvalý příkaz k inkasu – jde o opakované inkaso určité částky z účtu plátce

Podstatné náležitosti příkazu:
pobočka banky
na vrub účtu číslo
ve prospěch účtu číslo
částka
označení měny
konstantní symbol
místo a datum
razítko – u právnických osob
podpis – jeden u fyzických osob, dva u právnických osob a musí být stejné jako podpisový vzor
Na příkaze může klient dále uvádět:
splatnost
variabilní symbol – většinou číslo faktury

Žádné komentáře:

Okomentovat