Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Průměrné celkové náklady

• Mají klesající, pak rostoucí charakter (FN klesají s objemem produkce, vlivem růstu VN roste)
PNC = NC : Q

Průměrné variabilní náklady
Mají rostoucí charakter
PNV = VN : Q

Průměrné fixní náklady
• Mají stále klesající tendenci, protože celkové FN jsou stále stejné = rostoucí objem produkce = klesající FN = efekt degrese průměrných FN.
Mezní náklady
• (marginální, přírůstkové = přírůstek o jednici, dodatečné)
• představují přírůstek celkových nákladů vyvolaný zvýšením produkce výroby.

MN = NCn – NCa - 1

Žádné komentáře:

Okomentovat