Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Údaje o platebních dokladech:

„ve prospěch účtu“ – platba bude poukázána na účet příjemce platby (peníze přibudou)
„na vrub účtu“ – je o číslo účtu plátce (ubudou peníze)
„bankovní spojení“ – přestavuje číslo účtu a identifikační kód
„konstantní symbol“ – desetimístné, prvních 6 míst je určených pro zvláštní dispozice, další tři místa určují ekonomický charakter platby, poslední místo udává způsob placení nebo zúčtování.
např. – 0008 – bezhotovostní platba za zboží
- 0308 – bezhotovostní platba za služby
- 0379 – hotovostní platba, pokladní příjem
„variabilní symbol“ – symbol max. desetimístní, má za úkol identifikovat platbu pro účastníky platebního styku, nejčastěji to bývá číslo faktury
„specifický symbol“ – uvádí se v případě pokud se na něm dohodnou klient a banka
„datum splatnosti“ – je to datum ke kterému mají být peníze odepsány z účtu plátce. !Datum splatnosti příkazu k úhradě je odlišný od data splatnosti faktury. Bance musíme dát příkaz alespoň 4 dny před datem splatnosti faktury, protože banka potřebuje alespoň 3 dny na provedení mezibankovního platebního styku.

Žádné komentáře:

Okomentovat