Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- Pronajímatelem jsou leasingové ...

- Pronajímatelem jsou leasingové společnosti. Jsou založeny bankami jako jejich dceřiné společnosti, nebo jde o výrobce.

1 2
Výrobce Leasingová společnost Nájemce
3
4

1)Leasingová společnost nakupuje leasingové předměty od výrobce
2)Uzavření leasingové smlouvy
3)Předání leas. předmětu do užívání
4)Placení nájemného
Účast banky při finančním leasingu:
 Banka leas. společnost jako svoji dceřinou společnost vybavuje základním kapitálem, ze kterého si leas. společnost nakoupí od výrobců leas. předměty.
 Banka poskytuje leas. společnosti poradenskou činnost. Např. poskytuje informace o svých klientech, kteří jsou nájemci. Dále vede účty, inkasuje nájemné,…
2 formy leasingových společností
 Kapitálově závislé na bance
 Založené z iniciativy výrobce
Několik typů společností zabývajících se leasingem
Agro leasing (automobily, stroje), city leasing (stroje, zařízení, dopravní techniky, polygrafické stroje), český leasing, s. r. o.
Union leasing, car leasing(stroje, zařízení, tech. Linky)

Žádné komentáře:

Okomentovat