Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Identifikace činností –

1) Identifikace činností – co všechno je potřeba k zajištění naplánovaných úkolů udělat.
2) Seskupení vymezených činností podle určitých kritérií (např. všechny činnosti spojené s nakupováním surovin a zboží budou jedna skupina, atd.). Proces organizování dovršíme, když určité skupiny činností přiřadíme konkrétním organizačním útvarům firmy (mikrofiremní jednotky – např. nákup všech mat. a zbo. pro firmu bude zajišťovat útvar zásobování)
3) Stanovení a přiřazení rolí lidí – při této činnosti firma stanovuje, kolik lidí a s jakými konkrétními úkoly bude zajišťovat práci každého organizačního útvaru vytvořeného v předchozím kroku. Každá z těchto rolí bývá zakotvena v tzv. popisech práce.

Add 2) SESKUPENÍ VYMEZENÝCH ČINNOSTÍ
Seskupování činností a jejich přiřazení určitým organizačním útvarům může být prováděno z několika hledisek:
 funkční (funkcionální)
Podle obsahu činností, bez ohledu na to, ke kterému druhu výrobku se vztahují
 výrobkové
všechny činnosti související s výrobou a prodejem jednoho druhu výrobku
 konečného určení činnosti
Např. hledisko zákazníků, hledisko geografické,…

Žádné komentáře:

Okomentovat