Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Prodávající odesílá zboží.

3) Prodávající předkládá factoru = bance faktury a žádá o odkoupení pohledávek, které dokládají faktury.
4) Factor proplácí odkoupené pohledávky prodávajícímu (většinou bezhotovostně na jeho účet).
5) Factor inkasuje pohledávky (dostává zaplaceno od kupujících v termínu splatnosti faktur). V případě, že některý kupující nezaplatí má nárok factor = banka na vymáhání pohledávky soudní cestou.

Banka zpravidla odkupuje pohledávky od svého velmi dobrého klienta až do výše sjednaného limitu pohledávek ve factoringové smlouvě.

Druhy factoringu:
A) Pravý factoring – riziko z nezaplacení pohledávek nese sám factor
B) Nepravý factoring – riziko z nezaplacení pohledávek nese nadále prodávající
Factor neplatí prodávajícímu plnou výši pohledávek, zaplatí nejdříve 80 % - 90 % hodnoty, zbývající část vyúčtuje až po výlohách a po vyúčtování rizikové provize (činí od 0,5 % - 4 %).

Žádné komentáře:

Okomentovat