Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Průběh emisní půjčky

– subjekt, který se rozhodl emitovat obligace musí vypracovat prospekt emitenta cenných papírů. V tomto prospektu uvádí
– účel emisní půjčky.
- údaje o finančním hospodaření podniku, hospodářský výsledek
- důležité údaje týkající se emisní půjčky (celková hodnota půjčky,
výška úroku jednotlivých obligací, které mohou mít různou nominální hodnotu i různou dobu splatnosti – úroky tedy mohou být rovněž rozdílné.

Subjekt – nejčastěji a. s. vypracuje tento prospekt buď samostatně, anebo za účinné spolupráce své banky. Banka, která pomáhá prospekt vypracovat poradí svému klientovi, kdy je nejvhodnější období pro emisi obligace, vhodné rozdělení celkové emise do dílčích dluhopisů s úrokovými sazbami a s termíny splatnosti. Jakmile je prospekt zpracován, dochází ke zveřejnění této emise, čímž se nabízí k prodeji. Souhlas s emisí a prodejem je udělen ČNB a ministerstvem financí. Prodej obligací se zajistí emitent buď sám na burze cenných papírů nebo požádá banku, která s ním spolupracovala při prospektu, aby mu zprostředkoval prodej obligací nebo aby banka sama od něj obligace odkoupila.

Vybavení emisní půjčky:
- částka půjčky
- dělení půjčky – částka je rozdělena na rozdílné nominální hodnoty
- stanoven úrok – výnos, který emitent vyplácí ve stanovených termínech vyznačených na obligaci kupujícímu
- emisní ážio – emitent určuje přirážku a kupující ji musí zaplatit

Žádné komentáře:

Okomentovat