Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úvěr je poskytován:

- najednou – jeli zástavou již existující nemovitosti
- postupně – tak, jak pokračuje výstavba nově vznikající nemovitosti

Pracovníci banky provádějí namátkové kontroly, zda je dodržován stavební projekt, rozpočet stavby a časové harmonogram prací. Velmi často se kombinuje hypotekární úvěr se stavebním spořením. Jakmile dlužník zaplatí celý úvěr včetně úroků, provede se výmaz hypotéky z pozemkové knihy.

(c) Spotřební úvěry – jde o středně a dlouhodobé úvěry, poskytované fyzickým osobám. Slouží:
- k nákupu spotřebních předmětů
- k zaplacení služeb
- na jiné osobní potřeby bez stanovení účelu

Druhy spotřebního úvěru:

Pořizovací půjčka – je to půjčka účelová, která slouží k pořízení spotřebních předmětů nebo k zaplacení konkrétních služeb. Výška úvěru je ve 100 % výši pořizovací ceny předmětů nebo služeb. Banka tuto půjčku poskytuje nejčastěji bezhotovostně, pomocí vystavení šeku k zúčtování nebo možností poskytnutí tohoto úvěru v kombinaci s kontokorentním úvěrem.
Doplňková půjčka – banka poskytuje úvěr pouze v určité části kupní ceny předmětu či služby. Zbývající část do 100 % hradí klient ze svých prostředků. Tato půjčka je rovněž účelová.

Osobní půjčka – jde o neúčelovou půjčku se splatností delší než jeden rok. Vyplácí se v hotovosti.

Spotřební úvěry jsou v současné době poskytovány na dobu 4-6 let a s 16 – 19 % p. a. – tyto úvěry jsou pro klienty drahé, proto i málo využívané.

Žádné komentáře:

Okomentovat