Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Manažerské funkce II

VÝBĚR, ROZMISŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRACOVNÍKA
 v této funkci se manažer snaží vytvořenou organizační strukturu s přidělenými činnostmi obsadit konkrétními lidmi, kteří budou tyto „role“ realizovat, uvádět do praxe, naplňovat životem.
 tato funkce je často nazývána ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 lidský potenciál je označován za ten nejdůležitější ze všech výrobních faktorů

ZÍSKÁVÁNÍ VHODNÝCH PRACOVNÍKŮ
1) definujeme naši potřebu
- na základě rozboru prováděných na nově plánovaných činností a prací
- zde se zároveň rozhodujeme, zda tuto potřebu budeme řešit vlastními pracovníky, nebo externě v kooperaci s jinou firmou

2) realizace personálního zajištění
 fáze plánovací
 fáze náboru a výběru
- máme možnost zde volit, zda budeme hledat vhodného pracovníka ve vlastních řadách nebo přijmeme nového pracovníka

Žádné komentáře:

Okomentovat