Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3) Hledisko rozhodovací pravomoci

liniové struktury
Jsou založeny na principu jediného vedoucího a na přímé odpovědnosti a pravomoci. Historicky se jedná o nejstarší typ organizační struktury (armáda). Přesně určuje vztahy přímé rozhodovací pravomoci.
Nevýhoda – jediný vedoucí není odborníkem ve všech oblastech.
štábní struktury
Zde vedoucí (a to před. vrcholoví vedoucí) potřebují pro své kvalifikované rozhodování podporu a radu od specializovaných odborných „štábů“, tedy útvarů, které nemají žádnou rozhodovací a řídící pravomoc a jsou pouze pomocníky pro liniovou strukturu (např. ředitel potřebuje sekretářku – ta obstarává korespondenci, organizuje pracovní čas.
liniově štábní struktury
Účelnou kombinací obou předchozích typů organizačních struktur je struktura, ve které rozhodující řídící pravomocí stále zůstávají na liniovém řízení, ale jejich pomocné štáby mají také určité přesně vymezené řídící kompetence (nejsou už tedy pouhými poradci, ale získávají určitou pravomoc a odpovědnost).
cílové programové struktury
Jsou historicky nejmladším typem organizačních struktur. Poprvé je u nich porušena zásada jediného odpovědného vedoucího, tzn. že jeden pracovník může být zároveň podřízen dvěma a více vedoucím. Řízení v těchto strukturách je velmi obtížné. Využití při velkých a náročných projektů. (Poprvé použit u velkých kosmických projektů NASA.)

Žádné komentáře:

Okomentovat