Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

šek na jméno

je proplacen jedině osobě, která je jmenovitě na šeku uvedena. Převod práv, které z šeku vyplývají se mohou z majitele šeku převést na jinou osobu tzv. rubopisem = indosamentem. Jde o podpis dosavadního majitele šeku na jeho rubu (na zadní str.)
Existuje:
blankoindosament – šek bude proplacen novému majiteli, který nemusí být na rubu šeku uveden jmenovitě
vyplněný indosament – na rubu je uvedeno jméno (nové), kterému bude šek proplacen

šeky členíme podle toho, kdo je vystavil:
šeky bankovní – vystavitelem je banka, za jejich krytí banka ručí, pomocí tohoto šeku platí odběratel svým dodavatelům namísto výplaty hotovosti. Dodavatelé se nechávají tento bank. šek v hotovosti proplatit nebo si mohou nechat připsat šekovou částku na svůj účet.
šeky soukromé(arch) – jsou to šeky z šek. knížky, které jsou vydávány k BÚ, za výstavce je považována osoba soukromá (právnická i fyzická)

Žádné komentáře:

Okomentovat