Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Leasingová splátka:

Poplatek, nájemné, která obsahuje hodnotu odpisů, úrokové náklady, riziko, zisk (marže)
Vyplácí se ve dvou částech:
1. akontace (vysoká částka)
2. další ve stejné výši – podle splátkového kalendáře

Leasingový koeficient
Poměr všech položek zahrnuté do nákladu na pořízení ve jmenovateli je pořizovací cena předmětu
Je-li větší než jedna – nakoupíme pronajatý předmět dráž než kdybychom ho koupili za hotové

Přímý leasing - pronajímatel sjedná nájemní smlouvu přímo s nájemcem
1. uzavření smlouvy a předání pronajímané předměty do užívání nájemci
2. úhrada nájemného, měsíčně čtvrtletně

Žádné komentáře:

Okomentovat