Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Bankovní finančně–úvěrové operace

(factoring, forfaiting, finanční leasing)

FACTORING:
Představuje odkoupení krátkodobých pohledávek bankou od majitelů těchto pohledávek, přičemž riziko z nezaplacení těchto pohledávek přechází na banku.

Banka = FACTOR
Majitel pohledávky je iniciátorem factoringu – tzn., že on sám nabízí factorovi pohledávku k odkoupení na základě předložení FAP.

Prodávající

2 4 2
Factor = banka

5 5
Kupující 1 Kupující 3

1) Mezi prodávajícím a factorem je uzavřena factoringová smlouva o budoucím odkoupení krátkodobých pohledávek.

Žádné komentáře:

Okomentovat