Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Emisní půjčka

– jde o úvěr, který vzniká na základě emise dluhopisů. Jde o dlouhodobý cenný papír, který vydává právnická osoba a bývá to nejčastěji akciová společnost. Ten, kdo obligace vydává získává peněžní prostředky od jejich kupců, kteří mají nárok v termínu splatnosti obligace získat od emitenta vynaloženou částku včetně úroků. Splácení je jednorázové, povolení uděluje ministerstvo financí se souhlasem ČNB.
Obligace – je cenný papír, kterým se emitent zavazuje splatit přijatý úvěrový obnos (dlužnou částku) a vyplácet úroky věřitelům ve stanovených termínech. Splácení je jednorázové, povolení uděluje ministerstvo financí se souhlasem ČNB.
Náležitosti obligace
– plášť, na kterém se uvádí emitent, číslo obligace, název cenného papíru, nominální hodnota, celková částka emise, výška úroku, podpisy představitelů emitenta, místo a datum, kdy emise proběhla, potvrzení o schválení emise.
– kupónový arch, tento arch obsahuje jednotlivé kupóny po jejichž předložení má majitel nárok na každoroční výplatu úroků.
– talon , pokud má obligace dlouhodobější splatnost (10 a více let), nemusí obsahovat kupónový arch úplný počet kupónů. Talon v tomto případě slouží k vydání dalších několika kupónů majiteli obligace.

Žádné komentáře:

Okomentovat