Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výhody: pro banku je to výhodné nemusí za vklady platit vysoký úrok

Nevýhody: banka může použít jen „sedlinu“ – určitou výši, kterou musí klient dodržet a kterou může banka využít z aktivních operací.

Druhy vkladů podle klientů:
A) Vklady podniků
- Představují rozhodující část celkových vkladů na požádaní. Klient, který nemá sjednán úvěrový rámec musí na svém bankovním účtu neustále udržovat určitý zůstatek peněžního vkladu. Pro tyto vklady je typické, že vykazují každý den jiný zůstatek.
B) Vklady obyvatelstva
- V průběhu let dochází k rozšiřování těchto vkladů (např. sporožiro). Tvoří 30% vkladu banky, využití kreditních karet.
C) Vklady vlády a místních samosprávních celků
- Vznikají z přechodného přebytku daňových příjmů během roku. Tyto vklady jsou zajištěny, tzn. že tyto vklady musí být vždy přednostně uvolněny.
D) Pojištěné vklady
- Obdoba zajištění. Banky si ze zákona vytvářejí pojistný fond, ze kterého jsou vyplaceny vklady, pokud je banka likvidní.
E) Zaručené vklady
- Obdoba zajištění. Jsou v těch bankách, kde má stát svůj podíl. Tzn. že se stát zaručuje za vklad klientů.

Žádné komentáře:

Okomentovat