Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) Otevření akreditivu:

 kupující žádá svou banku k otevření akreditivu ve prospěch vývozce
 banka vývozce otevření akreditivu vývozci avizuje nebo potvrdí, což znamená, že na sebe bere závazek, že vývozci zaplatí

c) Čerpání akreditivu:
 vývozce odešle zboží a připraví doklady a předloží je své bance
 banka vývozce pošle doklady bance dovozce a žádá o zaplacení
 banka dovozce provede platbu bance vývozce, doklady pošle dovozci a stáhne prostředky z jeho účtu

Průběh použití dokumentárního akreditivu

A) Otevření (vystavení) akreditivu
B) Čerpání (vyplácení) akreditivu


Druhy akreditivů:
a) odvolatelný – může být kdykoliv změněn otevírající bankou, v praxi se nevyskytuje, nikdo na něj nepřistoupí
b) neodvolatelný – může být změně jen se souhlasem všech stran, v praxi musí být slovo neodvolatelný výslovně uvedeno

Žádné komentáře:

Okomentovat