Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Historie Managementu

Abychom se lépe orientovali členíme jednotlivé teorie a názory podle jejich obsahu do určitých skupin, které nazýváme školami.
Základní školy managementu (1900-1930)
Hledisko časové
1. Vědecké řízení – první škola managementu, mezi jejíž hlavní teoretiky se řadí F. W. Taylor a nejvýznamnějšími manažery využívající poznatky této teorie v praxi byli H. Ford a T. Baťa. Řízení v této škole se zaměřuje na racionalizaci práce ve výrobě, řadí se normování práce, časové studie a pásová výroba. Bylo dosahováno několikanásobného zvýšení produktivity práce. Metody jsou nazývány jako vědecké ždímání potu. Na pracovníka je zde pohlíženo jako na člověka líného, potřebujícího nad sebou tvrdý bič (viz teorie X)
2. Lidské vztahy – vedoucí pracovník se má zaměřit na motivaci lidí a ponechat jim prostor pro vlastní aktivitu (viz teorie Y). Zdůrazňuje význam psychologických a sociálních faktorů na výsledky práce lidí. Jedním z hlavích propagátorů byl Elton Mayo.

Žádné komentáře:

Okomentovat