Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nepřímý leasing

1. kupní smlouva na předmět
2. zaplacení kupní smlouvy
3. leasingová smlouva s nájemcem a předání předmětu
4. úhrada nájemného

Existují 2 druhy leasingu:
1) OPERATIVNÍ
Jde o krátkodobý pronájem leasingových předmětů (jde o pronájem kratší, než je doba životnosti předmětu)
 Nájemce si půjčuje předmět na určitou dobu, ta bývá kratší než je doba životnosti předmětu
 Pronajímatel předmět vlastní, zůstává stále v jeho vlastnictví
 Pronajímatel předmět udržuje, opravuje, pojišťuje, tyto náklady zahrnuje do nájemného
 V případě poruchy nebo ukončení životnosti předmětu nahradí pronajímatel jiným nebo novým předmětem
 Po ukončení smlouvy předmět pronajímatel přijímá, předmět je zpět, může ho využívat sám nebo ho znovu pronajme
 Tento typ je vypověditelný(pronajímatel i nájemce mohou smlouvu vypovědět)
 Pokud je tento operativní leasing uzavřený na dobu určitou nedá se vypovědět

Žádné komentáře:

Okomentovat