Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) podle formy hmoty ve které řízení probíhá

 řízení v neživé hmotě, přírodě – technické postupy kdy oba dva prvky jsou řídící i řízeny = technický prvek
 řízení v živé hmotě, přírodě – jde o biologický systém (zvýšení teploty)
 řízení v sociálních systémech – řídící i řízený subjekt jsou lidé (řízení státu)

Management podniku
Jde o proces, který zahrnuje organizování, plánování, rozhodování, komunikování, motivování, kontrolování za použití všech zdrojů v podniku ke stanovení a dosažení cílů

Osobnost manažera
Širší pojetí
Osoba, která má široké znalosti z oblasti práva, psychologie, sociologie, přírodních věd.
• Musí zhodnotit a vybrat správné řešení
• Musí umět vést lidi
• Měl by umět získat si lidi pro svůj cíl
• Berou širší pojetí jako profesi

Žádné komentáře:

Okomentovat