Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Role a funkce manažera

V následujícím textu si odlišíme dva pohledy na manažery
a) role manažera – pohled statický, charakterizující samotnou osobu manažera a její postavení v hierarchii organizace
b) funkce manažera – pohled procesní, dynamický zachycující manažera při jeho řídící činnosti v organizaci

Role manažera
1. podle úrovně řízení
a) vrcholový management (top) – nejvýše postavení řídící pracovníci (např. ředitelé, náměstci, prezidenti spol., …). Vrcholový management představuje jen velice úzkou a nepočetnou skupinku nejlépe placených a pro firmu velice důležitých lidí, na jejichž umění řídit a znalostech závisí úspěch firmy.
b) střední management – patří sem vedoucí útvarů firmy (např. vedoucí oddělení, vedoucí nákupu, vedoucí kontroly jakosti, apod.). Jsou podřízeni vrcholovému managementu. Jejich řídící působení má kratší časový dopad, jsou podstatně více zaměstnáni operativním řízením svých útvarů. Skupina středního managementu je výrazně početnější než top.
c) nejnižší management – sem řadíme manažery na nejnižším stupni řízení, kteří jsou nadřízeni výkonným pracovníkům (např. mistr dílny, vedoucí závodní jídelny, apod.). Tato skupina je ve firmě nejpočetnější. Schopnost zvládat řešení každodenních dílčích problémů.

Žádné komentáře:

Okomentovat