Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Akreditiv může být:

a) nepotvrzený (avizovaný) – představuje závazek banky dovozce, která ho vystavila (např. banka dovozce musí zaplatit bance vývozce)
b) potvrzený – představuje stejný závazek banky, která ho potvrdila jako banky, která ho vystavila. Vývozce má větší jistotu, že dostane zaplaceno

Bankovní záruka:
 kromě dok. akreditivu lze bank. záruku požadovat u všech plateb. nástrojů. Bank. záruka je písemným prohlášením banky v záruční listině, že věřiteli zaplatí, pokud tak neučiní dlužník.
 ban. záruka zpravidla obsahuje na čí příkaz je vystavena, ve prospěch koho je vystavena, částku, kterou se banka zavazuje vyplatit.

Dok. akreditiv je dražší způsob úhrady než dokumentární inkaso, pro vývozce je však výhodnější, protože má 100 % jistotu zaplacení zboží, které může dovozce nemůže odmítnout. (= pouze u neodvolatelného akreditivu)

Žádné komentáře:

Okomentovat