Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

C) podle charakteru provádění

1) pravidelné a nepravidelné kontroly
2) interní a externí kontroly
3) preventivní, průběžné a následné kontroly
4) namátkové, statistické, stoprocentní

- jedním z příkladů kontrolních procesů je třeba inventarizace

fáze kontrolního procesu
1) stanovení cíle kontroly (proč kontrolujeme – předpokládáme manko ve skladě)
2) stanovení kontrolních kritérií (co a jak to kontrolujeme – fyzická inventura zásob)
3) rozbor kontrolovaných procesů a porovnání s kritérii kontroly (provedení fyzické inventury a její porovnání s účetními záznamy o skladu)
4) vyhodnocení zjištěných odchylek a přijetí závěrů (zjištění manky, zahájení policejního vyšetřování)
5) realizace závěrů (prokázání viny, zahájení trestního stíhání, předepsání manka k úhradě)

Žádné komentáře:

Okomentovat