Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jako tzv. Analýza ohrožení a příležitostí organizace:

 Jedná se o rozbor nežádoucích vlivů z vnějšího prostředí. Pravděpodobně budou negativně ovlivňovat marketingovou aktivitu organizace v průběhu plánovaného období, a to v takové míře, že může dojít k vážným poruchám a stagnaci v činnostech.
 Nežádoucími vlivy může být např. domácí či zahraniční konkurence. Působení může částečně ovlivňovat svými rozhodnutími vláda zavedením protimonopolních opatření (na domácí konkurenci) či ochranářských opatření na domácí výrobky (jde-li o zahraniční konkurenci).
 Dalším negativním jevem může být stagnující ekonomika, vysoká úroková míra, politická nestabilita, zvýšení cen vstupů, legislativní opatření (zákaz propagace tabákových výrobků), ohrožení životního prostředí a z toho plynoucí vliv veřejnosti či jiných států.
 Analýza příležitostí organizace je druhou stranou mince. Předvídá příznivé vlivy pro budoucnost firmy. To, co je pro jednu firmu hrozbu, může být pro jinou příležitostí. (např. neúroda brambor určitě potěší firmu vyrábějící těstoviny)

A tzv. Analýza síly a slabosti firmy:
 Mezi hlavní vlivy, které je třeba analyzovat patří:
 Výrobní zařízení a technologie (např. vybavenost, stáří strojů, druh výroby, kapacita,…)
 Personální faktory (kvalifikovanost, motivace, ochota zdokonalovat se,…)
 Financování (finanční vyrovnanost, rentabilita, velikost vlastních zdrojů financování,…)
 Organizace a řízení (např. pružný a schopný management, dobrá organizace práce, …)
 Marketingová síla firmy („image“ podniku, kvalita produkce resp. servisních služeb, podíl firmy na trhu, úroveň, rozsah a kvalita distribuce, úroveň propagace,…)

Žádné komentáře:

Okomentovat