Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vznik a vývoj Země a života

Vznik a vývoj Země a života
Před 5 mld let ještě neexistovala naše dnešní sluneční soustava, místo ní byla mlhovina, pozůstatek po výbuchu hvězdy. Uprostřed se mlhovina zhušťovala a vzrostla zde i teplota. Z tohoto shluku vzniklo Slunce a z kolem něho obíhající hmoty vznikly okolní planety a tělesa naší soustavy.
Naše planeta vznikla ze shluku meteoritů a dalších materiálů mlhoviny asi před 4,6 mld let. V prvním období objem Země narůstal, další meteority přidávaly další a další hmotu. Postupně se nitro silně zahřálo, protavilo a vzniklo zemské jádro a kolem něj plášť a zemská kůra. Přibližně za 500 mil. let před 4 mld. let toto období skončilo a povrch Země vypadal tak, jako dnes. Existovala souš, oceány a ovzduší.
Na Zemi se pak neuvěřitelně rychle objevil život – nejstarší zkamenělé pozůstatk yna dávné živé organismy jsou staré 3 500 mil. let. Tyto organismy byly podobné dnešním bakteriím a sinicím.

Již v dávných dobách, když se člověk začal zajímat o vznik světa se začaly vytvářet první kreační hypotézy. Vychází z nich především církev, ale pod jejím vlivem jsou i mnozí současní vědci. – Z tohoto pohledu život vznikl náhle, a to zásahem Boha.
Křesťanství už respektuje evoluční myšlenky.
Byla i rozšířená teorie samooplození, která předpokládala vznik živého organismu přímo z anorganické hmoty. Aristoteles.
Teorie o panspermii – předpokládá se věčná existence života ve vesmíru. Jeho zárodky jsou rozesety v mezihvězdném prostoru a při dopadu na vhodné nebeské těleso z nich vzniká život.
Pro tuto teorii svědčí některé nalezené meteority, které nesly stopy složitých organických látek.

Žádné komentáře:

Okomentovat