Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kroužkovci

Mnohoštětinatci
Jsou druhově nejbohatší skupinou kroužkovců. Většinou jsou mořští a žijí i při pobřeží. Mohou být přisedlí, ale i volní. Jejich velikost se pohybuje od mm po metry. Živí se velkou, ale i drobnohlednou potravou. Štětiny ve svazečcích. Články obsahují parapodia, což jsou výběžky těla se štětinkami, takové panožky a mořští zde mají žábry. Na hlavě mají čelisti, vychlipitelný hltan a přívěsky. Poslední článek Hlava a konec těla jsou odlišitelné.
Mají jednovrstevnou pokožku, pod ní je svalový vak. Jsou to gonochoristé, mají gonády ve většině článků. Ty po stranách uvolňují gamety.

Nepřímý vývoj přes larvu ( - trochofora), ta má zpočátku kulovitý tvar těla, dva věnce vířivých brv, krátkou trávicí trubici a základy vnitřních orgánů. Postupně se od zádi těla kroužkuje. Fissparie je nepohlavní rozmnožování, kdy se tělo rozpadne na několik částí a z toho dorostou noví jedinci. Nerejdka hnědá, afroditka plstnatá (mořská housenka), pallo zelený – bloudivci; sedivci – „hovínka“, přisedlí, přihánějí si potravu tykadýlkama, rournatec vějířový, červovitý.

Žádné komentáře:

Okomentovat