Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Třída : Hmyz (Insecta)

9. řád: Lepidoptera (motýli) cca 190 000 druhů, u nás přes 3 200 druhů KRABICE
endopterygotní neoptera s prodlouženým sosákem (řídce s kousacím ú. ú.), křídla na obou površích se šupinkami. Larvy eruciformní, kukly nekousací a mumiovité (řídce kousací). Hlava: velké složené oči, tykadla dl., mnohočl., ú. ú. rozmanité (jako u většiny těchto řádů), mandibuly u prim. vyvinuty, jinde většinou chybí. Maxily obvykle s enormně prodl. galeami (tvoří sosák), labium malé. Hruď: s malým prothoraxem, nohy obvykle dl., 2 páry křídel se šupinkami, které se většinou překrývají. Někdy křídla chybí. Křídla spojená (koaptovaná) buď jugum (=výběžek před křídla dozadu) nebo frenulum (=brva nebo více brv na před. části zadn. křídla), zachycené o retinaculum (=obvykle háčky na zadní č. předního křídla). Biologie: rozmanitá (veliký řád). Larvy (housenky s 10 čl. zadečkem, na 3.-6. a 10. čl. panožky (obvykle). Kukla nekousací mumiovitá (adectica obtecta), ale někde i vyjímky. Význam: skupina převážně fytofágní, proto význam pro zemědělství značný. Užitečných druhů jen málo (predátoři, likvidace plevelů: např. jihoamerický zavíječ Cactoblastis vysazován jako kontrolní agens Opuntií). Molovití (Tineidae) s úzkými zašpičatělými křídly (mol šatní, mol obilní), makadlovky (Gelechiidae) - řada škůdců: makadlovka řepná, makadlovka kmínová. Obalečovití (Tortricidae) - rozsáhlá čeleď nesmírně důlež. škůdců: obaleč jablečný (Cydia pomonella), obaleč švestkový, o. hrachový, skupina obalečů na vinicích (obaleč mramorovaný, o. jednopásý), na jabloních (o. pupenový, o. jabloňový). Zavíječi (Pyralidae) - zavíječ kukuřičný, z. moučný, z. skladištní, aj. Píďalky (Geometridae), také rozsáhlá čeleď - píďalka zhoubná, p. podzimní, p. jabloňová škodí na ovocných stromech (odlistění na jaře). Můrovití (Noctuidae) - škodí často na podzemních orgánech rostlin: můra gamma, osenice. Bekyňovití (Lymantriidae) - bekyně zlatořitná, b. mniška, holožíry na ovocných stromech působí též přástevníček americký a bourovec prsténčivý. Běláskovití (Pieridae) - známí škůdci Brassicaceí. Drvopleňovití (Cossiidae) vrtají ve dřevě stromů. Méně škodlivé druhy, živící se indiferentními rostlinami, řada z nich je chráněna zákonem nebo slouží jako indikátory znečištění prostředí (babočky, okáči, modrásci, lyšaji aj.)

Žádné komentáře:

Okomentovat