Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Třída : Hmyz (Insecta)

7. řád: Caelifera (saranče) 11 000 druhů, u nás 54 druhů KRABICE
obecné znaky s předchozím - viz předchozí řád
Odlišnosti: tykadla krátká, méně než 30 článků, kratší než tělo. Sluchové orgány (pokud jsou) na bázi zadečku po stranách, stridulují třením vnitřní strany zadních stehen o křídla (zad. nohy kmitají), kladélko samic krátké s nkoaptovanými valvulami. Zpravidla velmi škodliví polyfágní denní fytofágové. Kentromorfismus (s populační hustotou se mění zbarvení, vzhled, ale i anatomické znaky, chování i fyziologie individuí). Zástupci: saranče stěhovavá (Locusta migratoria), „luční koníci“ rodů Stenobothrus, Chorthippus, aj.

8. řád: Phasmatodes (Phasmida), (Phasmatoptera) - strašilky 2 500 druhů
fytofágní neoptera s dl. nohama, tvarovými mimikry, bez spec. sluchových orgánů, vajíčka volná - jednotlivě kladená se zvl. víčkem. Nymfy neobracejí polohu křídelnic základů. Hlava: prognathní, galea maxil 2- členná, tykadla kratičká až velmi dlouhá, oči malé. Hruď: prothorax kratší než další články. Coxy malé a dobře oddělené, nohy dlouhé, stejné, tarsi 5-čl., ale po odtržení a regeneraci tarsi 4-členné. Křídla velmi často chybí. Zadeček: 11 č., samčí genitálie asymetrické, membranosní, samice s kratičkým kladélkem. Biologie: fytofágní, některé dr. škodí (Graeffea). Velice rozšířená partenogeneze. Kryptická mimikra jak zbarvením, tak tvarem těla i chováním. Pakobylka indická (Carausius morosus) - laboratorní objekt, lupenitky (Phyllium). U nás nežijí, ale v již. Evropě běžné.

Žádné komentáře:

Okomentovat