Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Třída : Hmyz (Insecta)

5. řád: Sternorrhyncha (stejnokřídlí) u nás skoro 1 000 druhů KRABICE
Hlava opistognáthní, ústní ústrojí jako křísi, vypadá jako by bylo inserováno mezi před. kyčlemi (z toho název řádu). Vývoj s tendencí k neometabolii (klidová stádia u molic a červců). Tykadla nitkovitá, počet čl. důležitý pro diagnózu skupin, chodidla max. 2-členná.
1. infrařád: mery (Psyllomorpha)
Hlava: hypognáthní s dl. 10-čl. tykadly. Hruď: s malým prothoraxem, křídla blanitá, oválná, nohy skákací. Tvoří medovici. Zástupci: Psylla, Trioza
2. infrařád: molice (Aleyrodomorpha) TRVALÝ PREPARÁT
Hlava: hypognáthní s dl. 7-čl. nitkovitými tykadly. Hruď s křídly a celým tělem (kromě očí) pokrytým voskovým popraškem. Jinak jako u mer. Trialeurodes vaporariorum je nejvýznamnější skleníkový škůdce. Ve vývoji zařazeno klidové stadium - puparium.
3. infrařád: mšice (Aphidomorpha) TRVALÝ PREPARÁT
Hlava: s 5-6 čl. tykadly. Hruď: nohy s 1-2 čl. tarsi, křídla často chybí. Zadeček se sifunculi. Biologie se střídáním bisexuálních a partenogenetických generací (=heterogonie) spojeným často se střídáním hostitelů: primární h. (vajíčka) - sekundární, medovice, přenos viróz. Zástupci: korovnice (lesy - hálky na jehličnanech). Mšice maková (Aphis fabae) polyfág, mšice broskvoňová (Myzodes persicae), mšička révokaz, vlnatka krvavá.
4. infrařád: Červci (Coccomorpha) TRVALÝ PREPARÁT
s velkým pohlavním dimorfismem (samci okřídlení, samice bezkřídlé). Samice často neotenické, bezstrukturní, beznohé. Často vývin vosků, laků. I užitkové druhy (nopál, mana), ale mnoho významných škůdců: puklice švestková, aj. (Quadraspidiotus perniciosus, Iceria purchasi).

Žádné komentáře:

Okomentovat