Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Národní parky

Národní parky
Přírodovědecky cenné a člověkem málo poničené území. Jejich posláním je vědecké poznávání, zdravotně a rekreačně využitelné, ..

KRNAP – Od 1963, rozloha asi 385km2. Najdou se zde ruly, žuly, ale i svory a čediče. Dále stopy zalednění a mrazového zvětrávání. Rašeliniště, kary s bohatou květenou, hlavně uměle vysazené lesy postižené emisemi. Pramen Labe, Čertova a Krakonošova zahrádka, bučiny s orchidejovitými rostlinami, ledovcová jezírka s mechovitými kulturami. Zvonek krkonošský, Sudetský jeřáb, Hořec tolitový.

Šumavský NP – Od 1991 se jedná o park, který má rozlohu 685km2. Najdeme zde ledovcová jezera (Plešné, Černé), lesní porosty. Roste zde např. suchopýr, rosnatka, zakrslá bříza.
Boubín – přírodní rezervacwe od 1858.

CHKO Blaník – tato rezervace o rozloze asi 40km2 se anchází v našem okrese. Je to cenná plocha jednak z hlediska bukových porostů, dále jsou to meandry Blanice s významným břehovým porostem. Žije zde mihule potoční.

NP Podyjí – návaznost na rakouský park. Najdeme zde kaňponovitá území, kolmé stěny až 150m. Ruly, fylity. Pěstuje se zde vinná réva a okurky. Je to převážně lesnatý park. Dále zde roste brambořík, žije zlatohlávek, lýkovec, kudlanka...

Labské pískovce –České Švýcarsko – Najdeme je na okrese Děčín při hranicích s Německem. Jsou zde hluboká sevřená údolí a je to nejrozsáhlejší pískovcová oblast v Evropě. Byl zde vysazen kamzík, rostou zde chladnomilné rostliny. Žijí dravce – káně, jestřáb, ledňáček..

Dále : Moravský kras., Křivoklátsko (listnaté a smíšené lesy), Jizerské hory, Pálava, Třeboňsko

Žádné komentáře:

Okomentovat