Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekologie- planeta Země, biot. a abiot. faktory prostředí, vznik života

Biotické složky
Jsou všechny živé organismy prostředí ovlivňující organismus přímo či nepřímo.

1. Populace
Populace je skupina organismů stejného druhu, zaujímající určitý prostor v určitém čase. Jejími charakteristickými znaky jsou :

a) hustota – je to počet jedinců na jednotce plochy nebo objemu. Velikost populace může vyjádřit i biomasa. Ekologickou hustotu člověk neovlivňuje. Kolísání hustoty se uskutečňuje na základě zpětné vazby. Chráněné druhy mají malou hustotu.
b) růst populace – populace roste, stárne a umírá. Tyto změny pak odrážejí kolísání poočtu jedinců. Na růstu se podílí tyto faktory – natalita a mortalita.
Natalita je počet noových jedinců za jednotku času, závisí na druhu organismu, prostředí a složení populace. Maximální počet vajíček, mláďat, semen.., který může populace vyprodukovat za určitou dobu označujeme jako biotický potenciál. Díky vnějším podmínkám nebývá dosažen.
Mortalita je u některých druhů velmi vysoká – tam, kde je velká plodnost (hmyz). Je způsobena nepříznivými abiotickými faktory, biotickými vztahy (požírání rostlin) a vnitrodruhovou konkurencí. Umělé snižování je např. jednocení mrkve.
Migralita je pravidelné opakované stěhování se zpětným návratem na původní místo výskytu. Opakuje se v různých intervalech – denní, sezónní, jednoroční, víceleté..
Emigrace je odstěhování bez návratu, imigrace je přistěhování na místo, které nebylo druhem dosud obydleno.
Struktura populace je např. věková, hmotnostní (tam, kde nejde zjistit stáří, hlodavci), sexuální a sociální (vztahy).
Disperze je rozptyl jedinců v populaci, který je náhodný, rovnoměrný nebo nahloučený.

Žádné komentáře:

Okomentovat