Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Třída ryby Pisces, Ichthyes

3. Třída ryby Pisces, Ichthyes

Třída zahrnuje asi 24 000 druhů

Podtřída dvojdyšní Dipnoi, bahníci, 6 druhů (1x Jižní Amerika, 1 Austrálie, 4x Afrika)
Podtřída lalokoploutví Crossopterygii, latimerie podivná, 1938 JV pobřeží Afriky

Podtřída paprskoploutví Actinopterygii
nadřády násadcoploutví – bichiři, Afrika (3-10)
chrupavčití – jeseteři, sev. polokoule (20)
mnohokostnatí – kostlíni a kaproun, Sev. a Stř. Amerika (11)
kostnatí Teleostei – všichni ostatní

Původně sladkovodní čelistnatci žijící dnes ve vodách všech typů. Nejpočetnější recentní třídou obratlovců. Některé formy vytvořily různé adaptace ve směru proniknutí z vody na souš (např. podtř. dvojdyšných – bahníků nebo čel. lezcovití n. čel. lezounovitých z ř. ostnoploutvých – ke druhé čel. patří také většinou asijští rájovci, bety a čichavci).
Tvar těla většinou torpédovitý s párovými a nepárovými ploutvemi, chorda poprvé výrazněji ustupuje kostěným obratlům - páteři, kosti převládají nad chrupavkami. Vždy vytvořeny skřele s krycími kostmi - opercula. Proudový orgán vytváří postranní čáru (žraloci hlavně na hlavě). Je vytvořen obvykle plynový měchýř (jako výchlipka přední části trávící trubice) s hydrostatickou funkcí.
Při rozmnožování charakteristické velké množství malých vajec, kulí se plůdek, nese často larvální znaky. Živororodost je vzácná (např. halančíci z ř. Gavúnů – viz mečovka)

Žádné komentáře:

Okomentovat