Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Třída : Hmyz (Insecta)

6. řád: Diptera (dvoukřídlí) 120 000 druhů, u nás 7 600 druhů KRABICE
endopterygotní hmyz se zadním párem kř. redukovaným v kyvadélka, na hrudi největší mesothorax. Larvy beznohé, u Brachycera často bezhlavé, kukla nekousací mumiovitá nebo volná, v tom případě v pupariu (pupa coarctata). Hlava velmi pohyblivá hypognáthní s vel. očima. Tykadla dl. nitkovitá u Nematocera, krátká 3-čl. u Brachycera (+ stylus nebo arista), ú. ústrojí rozmanité úpravy, mandibuly v různém rozsahu redukovány (zachovány u hematofágů), maxily totéž, max. palpus vícečl. u Nematocera, 1-čl. u Brachycera, labium obvykle zvětšené, tvoří „sosák“ vyšších much, palpi přeměněné na nasávací orgán (labely). Hruď s velmi reduk. prothoraxem, mesoth. veliký, metath. reduk. Křídla s char. žilnatinou, tendence k ubývání žilek a kostalizaci. Nohy kráčivé a 5-čl. tarsi původně, na konci drápky a měchýřky. Zadeček obvykle s 9 čl., 10+11 srostlý a reduk. Biologie: rozmanitá, spolu s významem u jednotlivých skupin:
podřád Nematocera (komáři): komáři bodaví (Culicidae) bodají samice, přenos chorob - malárie muchničky (Simuliidae) - totéž, alergické otoky, v Sibiři neobyvatelné oblasti. Tiplice (Tipulidae) škůdci kořenů rostlin, muchnice (Bibionidae) totéž, bejlomorky (Cecidomyiidae) řada hálkotvorců, fytofágní škůdci prvořadé důležitosti.
podřád Brachycera (mouchy): ovádovití (Tabanidae) samice se živí krví, roupci (Asilidae) dravci, bioregulátoři. Pestřenky (Syrphidae), řada dr. významní afidofágové, ale i fytofágní škůdci. Vrtulovití (Tephritidae) s mnoha škůdci - v. třešňová, zelenuškovití (Chloropidae) řada šk. obilovin vrtalkovití (Agromyzidae) řada fytofágních škůdců - octomilky (Drosophilidae) - laboratorní objekty, škůdci domácností aj., mouchy skupiny Calyptrata (pravé mouchy): střečci (Gasterophilidae, Hypodermatidae, Oestridae) škůdci na dobytku a volně žijících zvířatech, trpí jimi např. srnčí, jelení zvěř. Masařky (Sarcophagidae), bzučivky (Calliphoridae) - myiáze, mouchovití (muscidae) s m. domácí - nejvýznamnější synyntrop, Stomoxys, Glossina, květilky (Anthomyiidae) s řadou škůdců, naopak Tachinidae (kuklice) bioregulátoři.

Žádné komentáře:

Okomentovat