Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Metabolismus

46) Metabolismus
Metabolismus
Je přeměna látek a energií. Jejím zdrojem je potrava a její složky. To, co není využité se pak různým způsobem vylučuje (moč, stolice, pot). Metabolismus dělíme na anabolismus a katabolismus.
Anabolismus je syntéza složitých látek z látek jednodušších za spotřeby energie. Je to například syntéza bílkovin, glykogen, krev. Tyto děje převažují v mládí, těhotenství a při regeneraci tkání.
Katabolismus je štěpení na látky jednoduché za vzniku energie. Děj převládá ve stáří.
Metabolismus je řízen enzymy, což je látka, která ovlivňuje reakci, ale sama se nespotřebovává a je fčně, ale i substrátově specifická.

Metabolismus sacharidů
Sacharidy jsou rychlý zdroj energie a v krvi se udržuje stálá hladina cukrů, což je glykémie. Ta se pohybuje kolem 5mmol na litr plazmy. Glukóza se sem dostává z trávicího ústrojí a z jater, ale také může vznikat z nesacharidových zdrojů (aminokyselin). Glukóza se využívá pro potřeby energetického metabolismu oxidací na ox. uhličitý a na vodu. V játrech se z ní tvoří glykogen, což je zásobní sacharid, který se uchovává v tukových tkáních a ve svalech. Hladina glukózy v krvi je řízena inzulinem, adrenalinem a glukagonem.

Metabolismus tuků
Tuky jsou využívány také jako zdroj energie, jsou důležité pro stavbu buněčných membrán. Je to důležité rozpouštědlo vitaminů A, D, E, K v krvi je asi 0,6mmol /l. Krevní lipidy jsou mastné kyseliny nebo lipoproteiny.
Ty dělíme na cholesterol HDL, který je žádoucí a na LDL, což je nežádoucí cholesterol, který se usazuje v cévách.
Tuk je také metabolizován na ox. uhlič. a vodu za vzniku 130ATP. JE ukládán do tukové tkáně (muži 15%, ženy asi 20%).

Metabolismus bílkovin
Při jejich štěpení vzniká odpadní produkt – močovina, která je odstraňována přes ledviny. Bílkoviny jsou stavebním materiálem. Skládají se z AMK, které dělíme na esenciální (nepostradatelné pro život) a na neesenciální (postradatelné – živočišné).

Žádné komentáře:

Okomentovat