Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Amplexus

Amplexus má význam nejen pro udržení dané samice samcem, ale umožňuje využít při reprodukci mnohem dokonaleji pachovou a dotykovou komunikaci a synchronizuje dýchání obou zvířat v páru, čímž je vlastní akt méně narušován.

Vývoj oplozených vajec
Nepřímý » ovoparie
Přímý » ovoviviparie (naši mloci, probíhá výživa zárodku) nebo viviparie (převážně u terestrických forem, jako adaptace na absenci vodního prostředí, čímž se vymaní ze závislosti na něm).

Neotenie – zachování si larvárních znaků do dospělosti – tj. vzhledem je stále larvou (zastavení ontogenetického vývoje tělních – somatických - buněk), ovšem pohlavní buňky jsou již zralé a zvíře se může rozmnožovat již ve stádiu larvy – pohlavní zralost se posouvá tedy již na larvální úroveň. U žab se vyskytuje pedomorfóza, což je obdobný příklad, ovšem s tím rozdílem, že rozmnožovat se mohou „až“ čerstvě metamorfovaná mláďata (čili ne larvy). Obě strategie vznikly jako reakce na vnější podmínky prostředí, kdy se zkracovalo klimaticky vhodné období pro vývoj larev a ty by musely nepříznivé období přečkat v larválním stádiu.

Neotenie– fakultativní, jako dočasná reakce na konkrétní podmínky (u našich čolků T. alpestris, T. vulgaris a T. cristatus za nízké teploty či stavu jódu). Obligátní – geneticky fixovaná, buď nemůže být dovršena dospělost vůbec (Sirenidae- surýni, Amphiumidae – úhoříkovití a Proteidae – macarátovití) nebo hormonálně či vyschnutím vodojemu (např. Axolotl Ambystoma mexicanum, Gyrinophylus palleucus - mločík podzemní)

gynogeneze – samičí vajíčko je v kontaktu se spermiemi, jež však mají neaktivní jádro (např. v důsledku ozáření), samčí gameta pouze „nastartuje“ dělení samičí gamety, tj. spouští rýhování, ale nepředává vzniklému zárodku své geny, neboť samčí genom je pomocí genetických bariér v určité fázi úplně vyloučen

Žádné komentáře:

Okomentovat